top of page

Ogłoszenie Sprzedaży nieruchomości zabudowanej w skład której wchodzi: 1.Prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 304/1 o pow. 6781m2. 2. Prawo do własności budynku kotłowni i budynku uzdatniania wody o pow. 989,77m2.

Apply Now

Job Type

About the Role

Requirements

About the Company

Apply Now
bottom of page