DANE KONTAKTOWE

Sekretariat

Prokurent - Dyrektor

68 376 33 56

577 785 695

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

Administrator Rejonu 1 Katarzyna Delost

Administrator Rejonu 2 Marzena Rajchel

Administrator Rejonu 3 Alicja Bernat

Administrator Zasobu Gminnego Jerzy Chmara

Administrator Zasobu Gminnego Aneta Śliwińska

68 376 07 49

698 658 219

533 796 166

791 442 288

698 658 364

68 376 06 02

Technik Michał Sosulski

Technik Zbigniew Żogło

Inspektor Nadzoru Łukasz Sutor

697 905 933

697 905 934

68 376 33 56

Biuro Cmentarz

Kierownik Energetyki Cieplnej

Energetyka Cieplna

Kotłownia Sobieskiego

Księgowość Spółki

883 769 404

698 658 202

68 376 27 90

68 376 26 85

68 376 06 01