top of page

DANE KONTAKTOWE

Sekretariat

Prokurent - Dyrektor

68 376 33 56

68 376 33 56

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

Administrator Rejonu 1 Katarzyna Delost

Administrator Rejonu 2 Marzena Rajchel

Administrator Rejonu 3 Alicja Bernat

Administrator Zasobu Gminnego Jerzy Chmara

Administrator Zasobu Gminnego Aneta Śliwińska

68 376 07 49

698 658 219

533 796 166

791 442 288

698 658 364

68 376 06 02

Technik Michał Sosulski

Technik Zbigniew Żogło

697 905 933

697 905 934

Biuro Cmentarz

883 769 404

Księgowość Spółki

68 376 06 01

bottom of page