top of page

Ogłoszenie Sprzedaży nieruchomości zabudowanej w skład której wchodzi: 1.Prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 334/6o pow. 228m2. 2. Prawo do własności budynku kotłowni z częścią biurowo- socjalną o pow. 79,87m2.

Apply Now

Job Type

About the Role

Requirements

About the Company

Apply Now
bottom of page