top of page

Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Chrobrego 15, 67-300 Szprotawa; NIP 9241775687; REGON 978088380; KRS 0000208454; Kapitał zakładowy 2.328.020,00 zł

Szprotawski Zarząd Nieruchomościami "Chrobry" Sp. z o.o. w Likwidacji administruje cmentarzem komunalnym w Szprotawie

kontakt [biuro cmentarza]: 883 796 404

bottom of page