top of page

Program Czyste Powietrze

5 maj 2022

Przypominamy Państwu że, właściciele mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele mieszkań/ budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. ,deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:http://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja.... Wzory formularzy, instrukcje, FAQ:http://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...


bottom of page